ردیف دوره ی متوسطه تار و سه تار (کتاب چهارم)

30,000 تومان

عنوان : ردیف دوره ی متوسطه تار و سه تار بر اساس ردیف موسی معروفی
نویسنده/نویسندگان : هوشنگ ظریفی
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی و هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 152
چاپ: اول/1386
شمارگان: 3300 نسخه
شابم : 1-06-8772-964
شماره کتابشناسی ملی: 8422049م