ردیف آواز های ایرانی

75,000 تومان

عنوان : ردیف آواز های ایرانی برای سازهای ویولن، کمانچه، فلوت، نی
نویسنده/نویسندگان : منوچهر لشگری
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 224
چاپ: پنجم/1396
شمارگان: 200 نسخه
شابم : 5-05-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8213534م