راهی به سوی گیتار فلامنکو

30,000 تومان

عنوان : راهي به سوي گيتار فلامنکو
نویسنده/نویسندگان : مارسل اگ (توماتیتو)
مترجم : فرزاد امیرانی
نام انتشارات : نارون
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 93
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 2-28-802621-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3329081