راز دف

60,000 تومان

عنوان : کتاب راز دف (آموزش ریتم و دف نوازی به کودکان)
نویسنده/نویسندگان : هومن توتونچیان، امیر مقرب صمدی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 120
چاپ: اول/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-41-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2465262