دیدار شرق و غرب

10,000 تومان

عنوان : دیدار شرق و غرب: هشت آهنگ مشهور جهان برای تار و سه تار
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 32
چاپ: دوم/1385
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 7-09-802603-M
شماره کتابشناسی ملی: 824952م

در انبار موجود نمی باشد