دوره آسان آموزش پیانو و ارگ (جلد سوم)

27,000 تومان

عنوان : دوره آسان آموزش پیانو و ارگ (جلد s,l)
نویسنده/نویسندگان : جان تامسون
مترجم : فیروزه هاشمی
نام انتشارات : تصنیف
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 46
چاپ: پنجم/1396
شمارگان: 550 نسخه
شابم : 4-4-9014560-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1237285