دنیای زیبای ویولن (جلد دوم)

50,000 تومان

عنوان : دنیای زیبای ویولن :  برگزیده ای از قطعات جاودانه ی کلاسیک و فولکلور سراسر دنیا
نویسنده/نویسندگان : بهزاد عصاره پور
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : هستان
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 96
چاپ: اول/1389
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 0-02-802612-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1921070