دلنوازان ۴

37,000 تومان

عنوان : دلنوازان 4 مجموعه ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
نویسنده/نویسندگان : مجید واصفی
مترجم : –
نام انتشارات : عارف
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 144
تاریخ چاپ: اول/1394
شمارگان: 3300 نسخه
شابک:5-80-802613-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3896451