دف من

40,000 تومان

عنوان : دف من (آموش دف برای کودکان و نوجوانان)
نویسنده/نویسندگان : پیمان صحیحی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 94
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 8-35-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2962760