دستور مقدماتی ویولن (کتاب اول)

45,000 تومان

عنوان : دستور مقدماتی ویولن : کتاب اول هنرستان موسیقی
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 56
چاپ: سی و ششم/1396
شمارگان: 2500 نسخه
شابم : 3-1-9014522-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1629632