دستور مقدماتی ویولن (کتاب دوم)

45,000 تومان

عنوان : دستور مقدماتی ویولن : کتاب دوم هنرستان موسیقی
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 80
چاپ: دوازدهم/1396
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 1-9-9014544-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2012247