دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول)

20,000 تومان

عنوان : دستور مقدماتی تار و سه تار برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نویسنده/نویسندگان : نصرال… زرین پنجه
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 32
چاپ: سی وهفتم/1395
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 0-12-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7511851م