در سایه سار بید

25,000 تومان

عنوان : در سایه سار بید (15 قطعه چهار مضراب برای تار و سه تار)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : کیوان ساکت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 40
چاپ: سوم/1391
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 1-23-802610-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8510983م