دریاچه ی قو : مجموعه ی آهنگهای آسان برای ویولن

25,000 تومان

عنوان : دریاچه ی قو ( آهنگهای آسان برای ویولن)
نویسنده/نویسندگان : حسن خدائی نیا
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول/1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 2-2-9014544-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2017556