دایره المعارف سازهای ایرانی (جلد اول)

120,000 تومان

عنوان : دایره المعارف سازهای ایرانی (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا درویشی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 596
چاپ: چهارم/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 3-45-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 624305