دانشمند (سری دو جلدی)

90,000 تومان

عنوان : دانشمند (سری دو جلدی)
نویسنده/نویسندگان : فرزاد دانشمند
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : فرزاد دانشمند
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 377
چاپ: یازدهم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 9-060-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2929698

در انبار موجود نمی باشد