دانستنی های علمی موسیقی (جلد دوم)

20,000 تومان

عنوان : دانستنی های علمی موسیقی (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : مصطفی کمال پورتراب
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 238
چاپ: اول/1391
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 2-0-90577-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 2821286