خوان مارتین شیوه گیتار نوازی فلامنکو

58,000 تومان

عنوان : شيوه گيتار نوازي فلامنکو
نویسنده/نویسندگان : خوان مارتین
مترجم : محمدرضا نوائی نژاد
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 230
چاپ: هفتم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-08-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3882361