خاطراتی از موسیقی دانان

7,000 تومان

عنوان : خاطراتی از موسیقی دانان
نویسنده/نویسندگان : مهدی نورمحمدی
مترجم : –
نام انتشارات : قزوین : سایه گستر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 128
چاپ: سوم/1388
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 6-206-502-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1057318