حرکت دائمی

15,000 تومان

عنوان : حرکت دائمی (20 تمرین مفید برای تار و سه تار)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : کیوان ساکت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 31
چاپ: چهارم/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-3937-60-964
شماره کتابشناسی ملی: 8229719م