جاودانه های گیتار پاپ

25,000 تومان

عنوان :جاودانه های گیتار پاپ(جلد1)
نویسنده/نویسندگان : سهیل سرکرده
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 79
چاپ: سوم1393
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 9-52-802614-0-979