جاودانه های گیتار پاپ (کتاب اول)

25,000 تومان

عنوان : جاودانه های گیتار پاپ (کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان : سهیل سرکرده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : چنگ
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 79
چاپ: سوم/1393
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 9-52-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2007777