تیونر رهاب مدل Persian

120,000 تومان

15 ×68 ×102ميلي‌متر

صفحه رنگی Back light

محدوده وسیع تمپو : 30 تا 248 ضربه در دقیقه

دقت نهایتا 1+ و 1- سنت

جک خروجی برای اتصال به دستگاههای تقویت کننده جانبی

نمایشگر ربع پرده

نوت‌های تولید شده توسط آلات موسیقی بر حسب شناسایی توسط دستگاه

نمایش علائم سری و کرن برای ربع پرده ها و دیز# و بمل b برای نیم پرده ها

دامنه شناسایی 50+ و 50-