تکنیک و حرکت با ویولن

12,000 تومان

عنوان : تکنیک و حرکت با ویولن
نویسنده/نویسندگان : الکساندرا وود
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 24
چاپ: اول/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 5-94-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4733107