تکنیک ویولن (کتاب اول)

22,000 تومان

عنوان : تکنیک ویولن (کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان : ماتی یو کریک بوم
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 67
چاپ: دوم/11391
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 1-21-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2397989

در انبار موجود نمی باشد