تکنیک های نواختن پیانو

20,000 تومان

عنوان : تکنیک های نواختن پیانو
نویسنده/نویسندگان : لیلی فیلیپ هرمان
مترجم : علی ادیب راد
نام انتشارات : افکار
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 138
تاریخ چاپ: اول/1389
شمارگان: 1100 نسخه
شابم : 9-0-455-901-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1868100