تمرین ها و قطعه های ساده تکنوازی گیتار پاپ

25,000 تومان

عنوان : تمرین ها و قطعه های ساده تکنوازی گیتار پاپ
نویسنده/نویسندگان : فرزاد امیرانی
مترجم : –
نام انتشارات : کتاب نارون
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 48
چاپ: ششم-1397
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 7-07-802621-0-979