تنبک نوازی نوین ۱

89,000 تومان

عنوان : تنبک نوازی نوین 1
نویسنده/نویسندگان : محمد اخوان
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 304
چاپ: هفتم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-7-9014506-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2049850

دسته: