تمرین های روزانه گیتار کلاسیک

10,000 تومان

عنوان : تمرین های روزانه گیتار کلاسیک : تمرین هایی برای اندیشه و انگشت
نویسنده/نویسندگان : فرزین طهرانیان
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : هم آواز
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 72
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1100 نسخه
شابک : 3-05-7454-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3629056