تمرينها و قطعه هاي ساده تکنوازي گيتار پاپ

9,000 تومان

عنوان : تمرينها و قطعه هاي ساده تکنوازي گيتار پاپ
نویسنده/نویسندگان : فرزاد امینی
مترجم : –
نام انتشارات : نارون
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: دوم/1387
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 8-0644-06-964
شماره کتابشناسی ملی: 36677-81م

در انبار موجود نمی باشد