متد آموزش باغلاما و دیوان (جلد اول)

50,000 تومان

عنوان : متد آموزش باغلاما و دیوان (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : صبری ینر
مترجم : شهرام علیمحمدی
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 108
چاپ: اول/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-38-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2448231