تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان

26,000 تومان

عنوان : تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان
نویسنده/نویسندگان : لئونارد برنستاین
مترجم : مصطفی کمال پورتراب
نام انتشارات : تهران زاوش
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 324
چاپ: ششم/1392
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 0-62-6846-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3196047