تار و ترانه (کتاب اول و دوم)

35,000 تومان

عنوان : تار و ترانه : قدم به قدم با کتاب تار و سه تار
نویسنده/نویسندگان : یمین غفاری
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 56
چاپ: دوازدهم/1396
شمارگان: 2500 نسخه
شابم : 8-06-802612-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3154312