تاریخ موسیقی ایران

40,000 تومان

عنوان : تاریخ موسیقی ایران
نویسنده/نویسندگان : روح انگیز راهگانی
مترجم : –
نام انتشارات : پیشرو
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 780
چاپ: اول/1377
شمارگان: 3300 نسخه
شابک : 4-1-90449-964
شماره کتابشناسی ملی: –

در انبار موجود نمی باشد