تئوری موسیقی

32,000 تومان

عنوان : تئوری موسیقی
نویسنده/نویسندگان : مصطفی کمال پورتراب
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر چشمه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 207
چاپ: پنجاه و ششم/1395
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 1-271-229-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3494175