تئوری بنیادی موسیقی

50,000 تومان

عنوان : تئوری بنیادی موسیقی
نویسنده/نویسندگان : پرویز منصوری
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر کارنامه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 324
چاپ: پنجاه و هفتم/1396
شمارگان: 1650 نسخه
شابک : 2-007-431-964-978
شماره کتابشناسی ملی: –