تئدر لاک زیبایی های کلاسیک جلد ۱

20,000 تومان

عنوان : تئدر لاک (زیبایی های کلاسیک)
نویسنده/نویسندگان : تئدر لاک
مترجم : انتشارات چنگ(به همت علی برلیانی)
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 118
تاریخ چاپ: دوم/1390
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 7-14-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 36410-83م