بیست و پنج قطعه برای گیتار کلاسیک

15,000 تومان

عنوان : بیست و پنج قطعه برای گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : متئو کارکاسی
مترجم : کیوان کاوه
نام انتشارات : تهران : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 36
چاپ: سوم/1391
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 1-57-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 829702م