بیست قطعه از حسین علیزاده

30,000 تومان

عنوان : بیست قطعه از حسین علیزاده
نویسنده/نویسندگان : مینا افتاده
مترجم :
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 70
چاپ: اول/1384
شمارگان: 3300 نسخه
شابک: 0-01-8772-964
شماره کتابشناسی ملی: 8419685