بیر

25,000 تومان

عنوان : آموزش ابتدائی پيانو
نویسنده/نویسندگان : فردیناند بیر
مترجم : مرتضی سرآبادانی
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 86
تاریخ چاپ: چهارم/1394
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 6-09-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 29283-85م
سایر توضیحات : مناسب برای گروه های سنی کودکان(خردسالان)،به همراه یک عدد لوح فشرده (CD)