بوی باران

16,000 تومان

عنوان : بوی باران و ترانه های دیگر
نویسنده/نویسندگان : حسین یوسف‌زمانی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : پارت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 100
چاپ: اول/1391
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 5-65-5664-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 2915948

دسته: