بولبولر اوخور (جلد دوم)

22,000 تومان

عنوان : بولبولر اوخور : ترانه های شوکت علی اکبراوا
نویسنده/نویسندگان : رضا رضوی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 137
چاپ: دوم/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 4-039-69851-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3115684

در انبار موجود نمی باشد