بنیان های آموزش موسیقی

12,500 تومان

عنوان : بنیان های آموزش موسیقی
نویسنده/نویسندگان : ادگار ویلمز
مترجم : مهران پورمندان
نام انتشارات : نشر افکار
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 229
چاپ: اول/1389
شمارگان: 1100 نسخه
شابک : 1-042-228-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1937815