بلابارتوک

35,000 تومان

عنوان : آثار پیانویی بلا بارتوک
نویسنده/نویسندگان : بلا بارتوک
مترجم :مهرداد آشتیانی
نام انتشارات :هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 75
تاریخ چاپ: اول/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-48-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4214772

در انبار موجود نمی باشد