بایسته های آهنگسازی توخ ارنست

30,000 تومان

عنوان : بایسته های آهنگسازی توخ ارنست
نویسنده/نویسندگان :  توخ ارنست
مترجم : فراز خنافری
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 224
چاپ: اول/1392
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 0-011-69851-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3029165