باقی قضایای تاریخ موسیقی

24,000 تومان

عنوان : باقی قضایای تاریخ موسیقی
نویسنده/نویسندگان : دیوید دبلیو – باربر
مترجم : پیام روشن
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 136
چاپ: اول/1387
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 3-20-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1163053