باخ برای گیتار کلاسیک

15,000 تومان

عنوان : باخ برای گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : باخ
مترجم و تنظیم: لیلی افشار
نام انتشارات : فرهنگی-هتنری ماهور
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 64
تاریخ چاپ: اول/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابم : 7-66-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3546908