باخ(انوانسین های دو و سه صدایی)

23,000 تومان

عنوان :انوانسیون های دو و سه صدایی باخ
نویسنده/نویسندگان : یوهان زباستیان باخ
مترجم : انتشارات چنگ( به کوشش نیما جداری سیفی)
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 67
تاریخ چاپ: چهارم/1396
شمارگان: 100 نسخه
شابم : 8-31-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 21382-85م
سایر توضیحات : به همراه لوح فشرده(CD)