اولین نفس

10,000 تومان

عنوان : اولین نفس تنظیم قطعات کلاسیک برای گیتار الکتریک، باس و درامز به سبک کلاسیک راک
نویسنده/نویسندگان : رضا افشار
مترجم : –
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 136
چاپ: اول/1390
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 6-25-802600-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2156920