افسانه ی دف

70,000 تومان

عنوان : افسانه ی دف (آموزش دف نوازی بر اساس مقام‌های محلی و خانقاهی)
نویسنده/نویسندگان : اعظم‌السادات طایفه مرسل
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 152
چاپ: دوم/1395
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 7-34-2944-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 4255653